Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Avgasmätare

Avgasmätare är viktiga instrument inom fordonsindustrin, speciellt utformade för att mäta och analysera utsläppen från fordonens motorer. Dessa mätare är kritiska för att säkerställa att fordon uppfyller de strikta miljökrav och utsläppsstandarder som sätts av myndigheter världen över.

Vad är en avgasmätare?

En avgasmätare är en anordning som används för att mäta koncentrationen av olika gaser i avgaserna från ett fordon. Vanligtvis mäter den följande komponenter:

 • Koldioxid (CO2)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Kväveoxider (NOx)
 • Syrgas (O2)
 • Oförbrända kolväten (HC)

Dessa mätningar är avgörande för att bedöma motorns förbränningseffektivitet och för att identifiera eventuella problem som kan leda till ökade utsläpp.

Vad används en avgasmätare till?

Avgasmätare används i flera olika sammanhang, inklusive:

 • Bilprovning: Vid obligatoriska besiktningar för att säkerställa att fordonet uppfyller lagstadgade utsläppsgränser.
 • Verkstäder: För att diagnostisera och reparera motorproblem som kan påverka fordonets utsläpp.
 • Forskning och utveckling: Inom bilindustrin för att utveckla och testa nya motorer och utsläppskontrolltekniker.
 • Miljöövervakning: För att övervaka och kontrollera luftkvaliteten genom att mäta utsläpp från fordon i trafik.

Fördelar med att använda avgasmätare

 • Miljövänlighet: Genom att säkerställa att fordon uppfyller utsläppsstandarder, bidrar avgasmätare till att minska miljöpåverkan och förbättra luftkvaliteten.
 • Bränsleeffektivitet: Korrekt inställda motorer som övervakas med avgasmätare är oftast mer bränsleeffektiva, vilket sparar pengar och minskar utsläppen.
 • Fordonsprestanda: Regelbundna kontroller och justeringar med hjälp av avgasmätare kan förbättra fordonets övergripande prestanda och livslängd.
Tillbaka upp