Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Serviceavtal

Oplanerade driftstopp kostar mycket i förlorad verkstadstid. Regelbunden service och underhåll betalar sig flera gånger om samtidigt som du ökar livslängden på din utrustning. De flesta tillverkare rekommenderar att verkstadsutrustningen servas en gång per år. Det fixar du enkelt genom att teckna ett serviceavtal med oss och bli en prioriterad kund hos Gesab.

Varför satsa på serviceavtal för underhåll?

  1. Du slipper hålla reda på när det är dags för nästa service.
  2. Du blir prioriterad före kunder som inte har ett avtal i de fall där ni behöver hjälp utanför servicetillfällena.
  3. Du har alltid 10 procents rabatt på alla arbets- och resekostnader samt alla reservdelar som ni köper av oss.

När servade du din verkstadsutrustning senast?

Vad händer om hjulinställningsmaskinen börjar ge fel värden, om däckomläggaren eller balansmaskinen slutar att fungera vid första snövädret eller lyften stannar halvvägs? Här är fem skäl att regelbundet serva och underhålla din verkstadsutrustning:

  1. Förhindra driftstörningar – En väl underhållen verkstadsutrustning är mindre benägen att drabbas av oväntade driftstörningar. Genom att regelbundet byta ut slitna delar och utföra nödvändiga reparationer kan du förebygga kostsamma driftstopp och minska risken för olyckor.
  2. Förbättra effektiviteten – En väl underhållen verkstadsutrustning fungerar mer effektivt, vilket kan öka produktiviteten och minska tiden som krävs för att slutföra en uppgift. Genom att byta ut slitna delar, smörja rörliga delar och justera maskiner kan du förbättra utrustningens prestanda och förlänga dess livslängd.
  3. Säkerhet – Att serva och underhålla verkstadsutrustning är en viktig del av att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Genom att identifiera och åtgärda eventuella säkerhetsrisker kan du minska risken för skador och olyckor.
  4. Öka livslängden – En regelbunden underhållsplan kan förlänga livslängden på verkstadsutrustningen. Genom att byta ut slitna delar och rengöra utrustningen minskar du risken för korrosion, rost och andra skador som kan förkorta utrustningens livslängd.
  5. Minska kostnader – Att regelbundet serva och underhålla verkstadsutrustningen kan minska kostnaderna på lång sikt. Genom att förebygga oväntade driftstopp kan du undvika kostsamma reparationer och produktionsbortfall.

Vi erbjuder anpassade serviceavtal

Hör av dig så ger vi dig offert på ett serviceavtal anpassat till dina behov. Då berättar vi också mer om fördelarna som kommer med att bli en prioriterad kund hos Gesab!

Kontakta oss direkt på service@gesab-sweden.se

Tillbaka upp