Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Leasing av verkstadsutrustning

Stärkt likviditet är en viktig faktor för att säkerställa företagets betalningsförmåga. Att leasa verkstadsutrustning är en effektiv strategi för att förbättra likviditeten i ett företag.

Så här kan leasing av verkstadsutrustning stärka likviditeten:

  • Minskade initiala investeringskostnader: Att köpa verkstadsutrustning kan kräva en betydande initial investering, vilket kan ha en negativ inverkan på likviditeten. Genom leasing kan företag undvika den stora initiala kostnaden och istället sprida ut betalningen över tid genom månatliga avbetalningar, vilket minskar den initiala likviditetsbelastningen.
  • Flexibilitet i kassaflödeshantering: Att leasa verkstadsutrustning kan hjälpa företag att hantera sitt kassaflöde mer effektivt. Många leasingavtal har fast månatlig avbetalning, vilket ger företag möjlighet att planera och budgetera utgifterna på ett mer förutsägbart sätt.
  • Möjlighet att uppgradera utrustningen: Leasing ger företag möjlighet att uppgradera sin verkstadsutrustning när som helst under avtalsperioden, vilket gör att de kan hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken. Detta kan öka produktiviteten och minska driftskostnaderna, vilket kan öka likviditeten.
  • Mindre underhålls- och reparationskostnader: Leasingavtal kan även inkludera underhåll och reparation av utrustningen. Detta kan hjälpa företag att undvika kostnader för oväntade reparationer och underhåll, vilket kan påverka likviditeten negativt.
  • Bättre skuldhantering: Leasingavtal betraktas ofta som operativa kostnader och inte som långfristiga skulder, vilket kan göra att företagets finansiella ställning ser bättre ut. Detta kan i sin tur göra det lättare att få lån och förbättra företagets kreditvärdighet.

Leasing i 12–60 månader

Vi erbjuder leasing i 12–60 månader på utrustning med ett värde på minst 10 000 kronor exklusive moms.

Tillbaka upp