Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kvalitét, Miljö och Hållbarhet

Kvalitet och miljömål

Gesab skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende service, reparation och försäljning av verkstadsutrustning. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens. Kvalitet, pålitlig service och hög kompetens med omtanke om miljön är våra ledord.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitet och miljöpolicyn följs och att intressenters krav uppfylls.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för miljön.

Detta uppnås genom att vi:

  • Ständigt förbättrar och förnyar verksamheten
  • Utför de tjänster som kunden önskar
  • Följer miljölagstiftning
  • Analyserar och följer våra miljöaspekter
  • Miljö och kvalitetsmål
  • Uppfyller de krav som ställs av ISO 9001, 14001.
Tillbaka upp