Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

EnviroClean SSA50 Portable

SSA 50 Portable är en professionellt designad och lätt “absorption partial flow” opacimeter för emissionstester av dieselfordon.
 • SSA 50 Portable är en professionellt designad och lätt
 • “absorption partial flow” opacimeter för emissionstester av
 • dieselfordon.
 • Instrumentet lämpar sig särskilt för intensivt enmansanvändande, för bilprovningar och professionella
 • verkstäder. Testtiden av ett fordon är kortare än 3 minuter.
 • Analysatorn kan utrustas med inbyggd
 • skrivare och olika typer varvtals- samt
 • oljetemperaturmätning.
 • Den har inbyggd realtids klocka (med
 • batteri backup) och program
 • inkluderande automatisk nolljustering
 • samt ett elektroniskt linjaritets test.
 • SSA 50 Portable är speciellt designad att
 • användas där analysatorn måste vara
 • lätt att transporteras vid vägtester av
 • fordon eller inkluderat i polisfordons
 • utrustning.
 • Kabeln mellan rökgas och huvudenhet
 • är 10 m lång och till LCD fjärrkontrollen
 • är den 5 m.
 • Programmet inkluderar dels
 • accelerationstest vilket kan anpassas till
 • olika länders krav och lagstiftningar,
 • men också kontinuerlig avläsning - full
 • last/dellast.
 • Dieselavgaserna mäts i röktäthet %
 • (också känt som Hartridge HSU enheter)
 • och i absorptions koefficient (m-1).
 • Läsningen av k och % opacitet- värden
 • visas samtidigt.
 • Den flexibla designen, en liten separat
 • rökgasenhet med 10 m kabel eller
 • blåtandskommunikation gör den enkel
 • att använda på alla typer av fordon.
 • SSA 50 är designad efter ISO 11614 och
 • 72/306/EEC.
 • Garanti
 • 12 månader

Tillbaka upp