Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

EnviroClean SSA50 Compact

Den flexibla designen med liten separat rökgasenhet med 10 m kabel eller blåtandskommunikation gör instrumentet enkelt att använda på alla typer av fordon så som person-, lastbilar, bussar mm.
 • SSA 50 Compact
 • Funktionalitet
 • Programmet inkluderar
 • accelerationstest som
 • kan anpassas till olika länders
 • krav och lagstiftningar, men också
 • kontinuerlig avläsning - full last/dellast.
 • Dieselavgaserna mäts i röktäthet %
 • (också känt som Hartridge HSU
 • enheter) och i absorptions
 • koefficient (m-1).
 • Avläsning
 • Läsningen av k och % opacitetsvärden
 • visas samtidigt i de stora 1” LED
 • displayerna.
 • Flexibel design
 • Den flexibla designen men liten
 • separat rökgasenhet med 10 m kabel
 • eller blåtandskommunikation gör
 • instrumentet enkelt att
 • använda på alla typer av fordon så som
 • person-, lastbilar, bussar mm.
 • Kabellängden mellan mätenhet och
 • huvudenhet 10m lång (eller Bluetooth)
 • och LCD-fjärrkontrollens kabel är 5m.
 • Standarder
 • SSA 50 är designad efter ISO 11614 och
 • 72/306/EEC.
 • Garanti
 • 12 månader.

Tillbaka upp