Skip to content

EnviroClean SSA50 Compact

Den flexibla designen med liten separat rökgasenhet med 10 m kabel eller blåtandskommunikation gör instrumentet enkelt att använda på alla typer av fordon så som person-, lastbilar, bussar mm.
 • SSA 50 Compact
 • Funktionalitet
 • Programmet inkluderar
 • accelerationstest som
 • kan anpassas till olika länders
 • krav och lagstiftningar, men också
 • kontinuerlig avläsning - full last/dellast.
 • Dieselavgaserna mäts i röktäthet %
 • (också känt som Hartridge HSU
 • enheter) och i absorptions
 • koefficient (m-1).
 • Avläsning
 • Läsningen av k och % opacitetsvärden
 • visas samtidigt i de stora 1” LED
 • displayerna.
 • Flexibel design
 • Den flexibla designen men liten
 • separat rökgasenhet med 10 m kabel
 • eller blåtandskommunikation gör
 • instrumentet enkelt att
 • använda på alla typer av fordon så som
 • person-, lastbilar, bussar mm.
 • Kabellängden mellan mätenhet och
 • huvudenhet 10m lång (eller Bluetooth)
 • och LCD-fjärrkontrollens kabel är 5m.
 • Standarder
 • SSA 50 är designad efter ISO 11614 och
 • 72/306/EEC.
 • Garanti
 • 12 månader.