Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Waeco Tillbehör

AC-Olja och Spårmedel

Waeco Tillbehör för AC-Maskiner – Specialiserade Lösningar för Din Verkstad

AC-Spårmedel: Användningen av rätt spårmedel är avgörande för att effektivt upptäcka och åtgärda läckage i AC-systemet. Waeco erbjuder spårmedel som är kompatibla med olika kylmedier och bilmodeller, vilket minskar risken för korskontaminering och säkerställer systemets integritet och effektivitet.

AC-Olja: olja för AC-system måste väljas med precision baserat på kompressortyp och det specifika kylmediet som används. Fel typ av olja kan leda till kompressorfel och minskad effektivitet. Waecos sortiment inkluderar högkvalitativa oljor som är optimerade för olika typer av AC-system och fordon, vilket garanterar maximal prestanda och livslängd för AC-komponenterna.

50 artikel

Tillbaka upp