Skip to content

Jaltest ADAS Kalibrering

Jaltest ADAS kalibrering av kameror och radar i lastbilar och bussar
 • Jaltest ADAS Calibration Equipment är verktyg för kalibrering av filbytesvarningssystem, avåkningsvarning, regnsensorer och radar i tunga fordon (lastbilar och bussar).
 • Denna utrustning i fordonen ska kalibreras när t.ex. ett byte av vindruta har utförts, hjulupphängningen har blivit justerad, byte av ECU osv.
 • Utrustningen används för att kalibrera förarhjälpsystem, ADAS ( Automotive Driver Assist Systems ), som finns i fordon.
 • Med hjälp av olika kalibreringstavlor och laserkit kan kalibrering utföras på många olika fordonsmärken.
 • Exempel på system som kan kalibreras är:
 • - LDW: Laneassist /Filbytesassistent (håller koll på om bilen passerar vägmarkeringar)
 • - FCW: Kollisionsvarning
 • - AEB: Automatisk inbromsning
 • - TSR: Avläsning av vägskyltar
 • - ACC: Automatisk farthållare
 • - IHC: Automatiskt helljus osv.....
 • Programvaran till diagnostikinstrumentet Jaltest innehåller all information som behövs för att utföra en kalibrering.
 • Mer information om vad detta instrument kan utföra finner ni på nedanstående länkar.