Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Produkt guider

Publicerat: april 23, 2024 • Lästid: 6 minutes

Planering av system för avgasutsugning

Tabell 1. Luftmängder för fordon

TypLuftmängd m³/hSlangdiameter mm
Personbilar400 – 60075 -100
Paketbilar/små nyttofordon600 – 1000125 – 150
Lastbilar och bussar1000 – 2000150 – 200

Tabell 2. Definition av kanaldiameter

Luftmängd m³/hKanaldiameter mmLuftens hastighet m/s
0 – 60012510 – 15
700 – 110016010 – 15
1100 – 170020010 – 15
1700 – 260025010 – 15
2600 – 420031510 – 15
4200 – 680040010 – 15
6800 – 1200050010 – 15

1.  Kanalsystemets utförande enligt anläggningsplaneringen

Placera avgasvindorna vid servicepositionerna.

Rita en skiss för kanaldragningen från vindorna till fläkten

Ange kanallängderna och antalet krökar i skissen.

2. Klargör nödvändig luftmängd

Beräkna avgasvindornas luftmängd

För personbilsplatser t.ex. 400 m³/h x antal vindor. Se tabell 1

Ifall systemet består av 10 vindor, blir totala luftmängden 4000 m³/h.

Bedöm användningsgraden för vindorna. Ifall man bedömer att högst hälften av vindorna används samtidigt divideras luftmängden med två, d.v.s. den totala luftmängden är 2000 m³/h.

3. Definiera nödvändigt undertryck

Kontrollera tryckförlusten vid luftmängden 4000 m³/h för vindorna i den tekniska specifikationen.

Ifall systemet innehåller avgasvindor av olika slag med olika diametrar för slangarna används den avgasvinda med den största tryckförlusten som bas för dimensioneringen.

4. Dimensionering av fläkt

Enligt det ovannämnda exemplet måste fläkten kunna producera en tryckskillnad på minst 705 Pa, när kravet för den totala luftmängden uppgår till 2000 m³/h.

Som fläkt lämpar sig modellen FB110, eftersom den kan producera en tryckskillnad på 1100 Pa vid en luftmängd på 2000 m³/h.  Den specificerade tryckskillnaden var 105 Pa, vilket innebär att fläkten har en extra kapacitet ifall användningsgraden tillfälligt överskrider 50%.

5. Diametern för kanalsystemet

Frånluftskanalens diameter bör definieras utgående från den genomströmmande luftmängden. T.ex. för ett system med 10 st. vindor bestäms diametern enligt följande.

Kanalen i exemplet har en U-form, där frånluftsfläkten placerats i mitten och på både den vänstra och den högra sidan av U:et finns 5 vindor placerade. Luftmängden genom kanalen fås genom att addera luftmängden för varje sugpunkt 400 m³/h, från den yttersta punkten mot frånluftsfläkten. Den nödvändiga kanaldimensionen fås från tabell 2.

Val av styrning för ett avgasutsugningssystem

Beroende på installationen kan styrningen ordnas på flera olika sätt.

Med det valda styrsystemet kan man avsevärt påverka användarkomforten, ljudnivån, inköps- och driftskostnader samt energiförbrukningen för anläggningen.

System 1:11

Manuell start och stopp av fläkt.

Fläkten startar och stannar manuellt med hjälp av en SMB brukskontakt med överspänningsskydd.

Brukskontakten har en värmemagnetisk utlösare och överspänningsskydd.

System 1:12

Manuell reglering av rotationshastigheten för fläkten separata start- och stoppimpulser.

Start- och stoppimpulserna kommer från externa impulsgivare t.ex. brukskontakt.

Med hjälp av Fumex SFC POT potentiometern ställs fläktens rotationshastighet till önskat läge.

System 1:13

Manuell start av fläkt och inställning av rotationshastighet med separat SFC VSS rotationskoppling.

Med hjälp av rotationskopplingen kan man välja mellan två, i SFC-växelriktaren, förprogrammerade hastigheter för fläkten.

System 1:14

Manuell start av fläkt med SFC SB rotationskoppling. Reglering av rotationshastigheten för fläkten med SFC-växelriktare och en ST 300 tryckgivare monterad i utsugningsledningen. Växelriktaren håller ett konstant undertryck i frånluftsledningen baserat på värdet från tryckgivaren.

System 2:11

Automatisk start och stopp av fläkt med hjälp av SKO kontaktor och styrenhet S400 samt ASE865 och AFS955 kopplingar monterade i slangvindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0–15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen.

System 2:12

Automatisk start och stopp av fläkt med hjälp av SKO kontaktor och styrenhet S400 samt radiostyrda APS965RC kopplare monterade i slangvindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0–15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen.

System 3:11

Automatisk start och stopp av fläkten med hjälp av SKO kontaktor och en automatisk styrenhet S 400, med individuell SAS-xxx/24 styrning av slutklaffarna samt ASE 865 och AFS955 kopplingar i vindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0–15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen.

System 3:12

Automatisk start och stopp av fläkten med hjälp av SKO kontaktor och en automatisk styrenhet S 400, med individuell SAS-xxx/24 styrning av slutklaffarna i varje vinda och radiostyrda APS965RC kopplingar i vindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0–15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen.

System 4:11

Automatisk start av fläkten, inställning av rotationshastighet och avstängning med SFC växelriktare och ST300 tryckgivare samt automatisk styrenhet S400, med individuell SAS-xxx/24 styrning av slutklaffarna samt ASE865 och AFS865 kopplingar i vindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0 – 15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen. Växelriktaren håller ett konstant undertryck i frånluftsledningen baserat på värdet från tryckgivaren ST300.

System 4:12

Automatisk start av fläkten, inställning av rotationshastigheten och avstängning med SFC växelriktare och ST300 tryckgivare samt automatisk styrenhet S400, med individuell SAS-xxx/24 styrning av slutklaffarna samt radiostyrda APS965RC kopplingar i vindorna eller avlastarna. Med styrenheten S400 kan en 0–15 minuters fördröjning inställas för avstängning av fläkten. Tack vare fördröjningen kan alla avgaser i linjen avlägsnas, även om vindan inte längre är ansluten till bilen. Växelriktaren håller ett konstant undertryck i frånluftsledningen baserat på värdet från tryckgivaren ST300.

Tillbaka upp