Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Produkt guider

Publicerat: april 11, 2024 • Lästid: 4 minutes

Grunder för hjulinställning

 • Introduktion till hjulinställning
 • Beskrivning av hjulvinklar och deras syften
 • Tumregler för hjulvinkelinställning

Introduktion till hjulinställning

Hjulinställning är viktigt av två orsaker:

 1. Rätt hjulinställning ger en mer kontrollerad och säker körning, dessutom ökar körkomforten.

2. Rätt hjulinställning förlänger däckens livslängd

Hjulvinkel – beskrivning av olika hjulvinklar och deras syften

Plogning eller skevning innebär en riktningsavvikelse för hjulet i förhållande till längdaxeln.

Plogningen anges antingen i vinkelgrader eller i längdmått, t.ex. millimeter.

En vinkelangivelse rekommenderas eftersom hjulets storlek inte påverkar mätningen.

Plogning = positiv (+). Avståndet mellan hjulens framkant är mindre.

Skevning = negativ (-). Avståndet mellan hjulets framkant är större.

Vid körning rakt fram är värdet lika för båda hjulen.

Mäts från både främre och bakre axeln

KPI (SAI): Axeltappens (svängaxelns) bakåtlutning

KPI eller SAI beskriver svängaxelns lutning inåt betraktat framifrån. Värdet ges som en gradavvikelse från horisontallinjen.

Vinkelskillnaden mellan sidorna förorsakar plogning och påverkar summavinkeln och därigenom också axelavvikelsen.

Included Angel: Summavinkel

Summavinkeln är det totala värdet av KPI- och Camber-vinklarna. Som ett resultat av summavinkeln fås en stigning av fronten vid styrningen. I dessa fall strävar tyngden till att återställa styrningen till mittläget.

Summavinkeln bör vara densamma för båda sidorna.

Summavinkeln påverkar axelavvikelsen, som har en stor betydelse för fordonets riktningsstabilitet vid rak körning och inbromsning när greppet varierar mellan däcken, t.ex. asfalt/is.

En skillnad mellan sidorna förorsakar drivning.

Thrust Angle: Färdvinkel

Med färdvinkel avses vinkelavvikelsen mellan fordonets geometriska centrumlinje och den verkliga körriktningen. Vinkeln bör alltid vara noll.

Inställningen sker genom att rikta bakaxeln rätt i förhållande till fordonets geometriska centrumlinje. Ifall bakaxelns vinklar inte är ställbara riktas framaxelns vinklar enligt den bakre axeln. En felaktigt inställd riktningsvinkel förorsakar dragning, eftersom bakaxeln försöker styra fordonet.

Set Back: Linjär förskjutning

Set Back eller linjär förskjutning innebär en skillnad mellan olika hjul på samma axel eller en förflyttning i bilens längdriktning. Set back förorsakar också axelskillnad mellan sidorna.

Toe Out on Turns: Skevning

Skevningen anges med ett differensvärde som uppmäts vid en svängning på 10 eller 20 grader. Mätningen utförs för svängningar i båda riktningarna och värdet bör vara lika i båda fallen.

Skevningen är nödvändig vid svängning, eftersom det inre hjulet måste svänga brantare än det yttre.

Tumregler för hjulvinkelinställning

En lyckad mätning och inställning av hjulvinkel förutsätter rätt mätningsförhållanden och rätt utrustning. Billyften måste vara av en sådan modell som möjliggör en inställning, där körbryggorna är horisontella både i längd- och tvärriktningen.

 • Billyftens ”invägning” ändras vid lyftning. Lyften måste alltid inställas till ett låsläge vid arbetshöjd.
 • Hjulinställningsutrustning är mätinstrument där visningen och kalibreringen bör kontrolleras med jämna mellanrum.
 • Sväng- och glidplattorna ska vara lättrörliga. De bör hållas rena.

Förberedelser

 • Provkörning före inställning
 • Däckens storlekar, kondition och lufttryck
 • Okulär bedömning om fälgarna är raka
 • Konditionen för hjullagren, underredets knutar och bussningar
 • Konditionen för stötdämparna och fjädrarna
 • Inverkan av avvikande däcksstorlek eller varierande underrede
 • Specialinstruktioner för bilmodellen, höjd från marken, vikter etc.
 • Instruktioner för beaktande av styrservo vid inställningar
 • Instruktioner för styrvinkelgivarnas grundinställning/ anpassning till ESP-systemen, ifall dessa är givna.
Tillbaka upp