Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Produkt guider

Publicerat: mars 7, 2024 • Lästid: 9 minutes

Serviceinformation för kodning av bilbatteri

När du ska byta bilbatteri är det viktigt att du först kontrollerar att bilbatteriets tillhörande konfigureringar och databuss-system är avstängda. Vår helpdesk har fått in rapporter om flera fall där kodning av bilbatteriet inte har gjorts eller där dataportaler inte stängts av ordentligt innan bytet. Det har orsakat att indikationstoppar förstört olika styraggregat eller att laddningen inte har fungerat korrekt.

Vid byte av bilbatteri bör du alltid komma ihåg att först avlägsna strömnyckeln, låsa alla dörrar, föra strömnyckeln eller fjärrkontrollen minst 5 m från bilen och vänta 5–30 min innan du lösgör bilbatteriets kabel. På det här sättet kan du säkerställa att ingen ström löper genom ackumulatorkretsen och att databuss-systemen är stängda. Vid behov kan du mäta viloströmmen med hjälp av en A-tångmätare innan du lösgör bilbatteriet ( <  40mA ). Efter själva bytet kan du genomföra alla rutinmässiga formateringar för fönstren och inställningar av ljudanläggningar.

I energihanteringsenheten kan du med hjälp av en Autocom-tester nollställa räknare för strömhanteringen och vid behov utföra kodning av bilbatteri.

Säkerställ att det nya bilbatteriet är fulladdat innan du utför installation och kodning!


Nödvändig utrustning att kontrollera och byta bilbatteri

Innan du installerar ett nytt bilbatteri behöver du säkerställa att bilbatteriet är fulladdat. För verkstaden lönar det sig att skaffa en modern, intelligent laddare som också kan identifiera eventuella fel i ackumulatorerna. Då slipper du slösa tid på att försöka ladda felaktiga bilbatterier. Laddaren bör också vara anpassad för underhåll av exempelvis demonstrationsbilar eller som extra strömkälla i samband med service, felsökning eller programmering.

Kolla Midtronix ChargeExpress intelligenta laddare

För att kunna nollställa de räknare som tillhör strömhanteringen och utföra kodning av bilbatteri behövs en systemtestare. Här är några saker du behöver ta i beaktande när du väljer vilken lösning du ska satsa på:

 • Nivån på den tekniska servicen för programmet
 • Programmets omfattning
 • Användarvänlighet
 • Språk
 • Möjlighet att uppdatera programmet

Tryggast är det att välja en produkt som redan används i många verkstäder.

Läs mer om med den mest sålda systemtestaren i Finland

Kom ihåg att läsa biltillverkarens instruktioner på webbportaler vid byte av bilbatteri!

Kodning av bilbatteri och återställning av information om energihantering

Notera att bilbatteriet och dess typbeteckning inte behöver kodas på nytt för de bilmärken som listas här nedan. För en del bilmärken/modeller genomförs endast en nollställning av de räknare som hör till energihanteringen. Däremot kan en utebliven kodning av bilbatterier i t.ex. VAG- och BMW-produkter ofta leda till en över- eller underladdning av bilbatteriet.

Här nere listas de bilmärken och modeller som kräver kodning av bilbatteri och nollställning av energihanteringens räknare. Helpdesk berättar gärna mer om autocom, ger instruktioner till Autocom-tester samt information om tillverkarnas webbportaler.

 • Audi: A1, A3, A4 A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT
 • BMW: 1-, 2-, 3-, 4-, 5- 6-, 7–serien, GT, i3, X1, X3, X4, X5, X6, Z4
 • Citroën: C4, DS5
 • Ford: Focus, Galaxy, Mondeo, S-max, Transit Connect
 • Jaguar: F-typ, XE, XF, XJ
 • Land Rover: Discovery 4, Range Rover
 • Mazda: Mazda5
 • Mercedes: CLS C219, E-klass W211
 • Mini: Clubma, Cabriolet, Countryman, Coupe, Paceman, Roadster
 • Mitsubishi: i-MiEV
 • Nissan: t.ex. Almera N16, Murano, Note, Pathfinder, Primera, Qashqai, X-Trail
 • Peugeot: 3008, 508
 • Seat: Alhambra II, Ibiza IV, Leon II, Leon III, Toledo IV
 • Skoda: Superb III, Yeti
 • VW: Beetle, 3Eos, Golf, Jetta, Passat, Sharan, T5 Multivan, Transporter, Tiguan, Touran
 • Volvo: C30, C70, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70

Bilens energihantering

Energihanteringen räknar hur många laddningsimpulser som lämnat och kommit in till bilbatteriet.

Energihanteringssystemet behövs dels eftersom viloströmmens förbrukning har ökat i takt med ett ökat antal manöversystem och dels på grund av en ökad mängd tilläggsutrustning som kräver elförbrukning. Som en följd av detta kan olika förbrukare, vid sänkning av bilbatteriets kapacitet, kopplas bort antingen helt eller delvis med hjälp av en pwm-pulsmodulation. En åtgärd som automatiskt reglerar effektförbrukningen kan uppfattas som ett tekniskt fel av kunden eftersom uppvärmningen, bänkvärmaren eller någon annan elförbrukare endast fungerar på deleffekt eller stängs av helt.

För de flesta bilmärken finns energisystemets felkoder, anpassningar och parametertabeller angivna och dessa uppgifter kan med fördel användas vid olika felsökningar. En systemtestare är ett utmärkt hjälpmedel för att kontrollera olika fel eller funktionsstörningar i bilbatteriet, laddningssystemet, bekvämlighetsförbrukarna eller systemet för energihanteringen.

Notera att energihanteringssystemen (can/lin-nätverk och deras tillhörande manöversystem) ofta är bilmärkes-/modellspecifika. För att analysera systemen behövs också biltillverkarnas webbportaler.

Diagnostisera bilbatteri

Bilens elektronik diagnostiserar bilbatteriets kondition på många olika sätt. Med hjälp av en Autocom-tester kan följande viktiga kontroller genomföras:

 • Laddningsstatus, SOC (State of Charge) anger den tillgängliga energimängden i förhållande till en fulladdat bilbatteri. Laddningen anges i procent (%) av den fulla laddningen.
 • Bilbatteriets inre resistens är en viktig mätare för funktionsdugligheten. Normalt varierar den inre resistansen mellan 0,001–005 ohm, beroende på batteritypen. Noggrannare ackumulatorspecifika resistensvärden fås från tillverkaren. Märk att den inre resistensen hos ett oladdat bilbatteri kan vara flera ohm.
 • Räknare som anger hur många gånger bilbatteriets spänning har varit så låg att några bekvämlighetsfunktioner har kopplats bort. (Dessa räknare måste nollställas när du ska byta bilbatteri eller när det gamla bilbatteriet laddats via en extern laddare).
 • Från energihanteringsenheten (kopplad till bilbatteriets kabel eller annat manöversystem) fås tilläggsuppgifter om bland annat bilbatteriets temperatur, kumulativa urladdning, användarstatus, användningsdagar, CAN-kommunikationen med generatorn, energiströmmen och -balansen, beräknade laddarens moment, laddarens nominella spänning osv.

Autocom-testerns display vid testning av bilbatteri. Bilbatteriet är i gott skick (resultatet kan också anges i ohm). I detta exempel har tillverkaren angett att värdet ska vara under 13 ohm.

Diagnostisering av bilbatteri med belastningsbaserad testertyp

Många bilbatteritestare med oberoende diagnostik är användbara arbetsredskap. I takt med att tekniken för bilbatterier utvecklats (poler och elektrolyter) kan en tester av ”gammal modell” ändå ge en felaktig bild av bilbatteriets kondition.

För att undvika feltolkningar är det är viktigt att uppdatera (programmera/byta) bilbatteritestaren så att den motsvarar egenskapsgraferna också för nyare ackumulatorer. Märk att bilbatteritestaren kan ge en bra bild av bilbatteriets kondition, medan testen av bilens elektroniksystem ger ett annat utslag. I dessa fall behöver du kontrollera de val som gjorts i bilbatteritestaren, testkablarnas kondition och säkerställa programuppdateringen. Det kan också vara skäl att uppdatera bilens strömhanteringssystem. Tilläggsuppgifter fås från bilbatteritestarens tillverkare eller biltillverkarnas webbportaler.

Olika typer av bilbatterier och deras laddning

Slutna bilbatterier /AGM

I bilbatterier hålls elektrolyten på plats av ett isolationspapper som består av en glasfibermatta (AGM = Absorbed Glass Mat), vilken fungerar som en ”svamp”. Med hjälp av kapillarkrafterna hålls elektrolyten på rätt ställe.

Bilbatteriernas isolatorer kan göras mycket tunna, vilket håller det interna motståndet på en låg nivå. På detta sätt får man ut en stor effekt av en liten mängd, vilket gör dessa bilbatterier till utmärkta startackumulatorer. En glasfibermatta eller motsvarande produkt är också mycket tunn och således blir bilbatteriets elektrolytmängd liten. Detta gör att bilbatteriet är känsligt för den uttorkning och gasbildning som sker vid överladdning.

En laddare som inte ställer in effekten kopplad till ett tomt bilbatteri. Strömkretsen anger 46A laddningsström, vilket snabbt kan förstöra t.ex. en sluten AGV-ackumulator.

Kom ihåg!

Använd endast laddare med inställd spänning och strömstyrka för laddning av slutna bilbatterier. Bilbatterierna är känsliga för överladdning och de bör laddas endast med för dem anpassade laddare. Detta beror på att ett bilbatteri som laddas med för hög spänning/strömstyrka inte kan ta emot all energi och överskottet förvandlas då till värme. När en ackumulator uppvärms (för mycket) förångas elektrolyten (syra). När trycket i ackumulatorn stiger för högt avlägsnas gasen via säkerhetsventilerna i ackumulatorboxen. När vattenmängden minskar stiger syranivån för högt, vilket kan förstöra ackumulatorn.

Nedan ett exempel på laddningsström och spänning för AMG-ackumulatorer. Kontrollera alltid bilbatteriets laddningskapacitet från tillverkarens egna sidor.

*Största tillåtna ström beräknas enligt följande formel (Ackumulatorkapacitet Ah/20) *5. Exempelvis en ackumulator vars kapacitet är 70Ah: (70/20) *5 = 17,5 A.

Ett allmänt laddningstips för AMG-ackumulatorer och slutna ackumulatorer: Välj en intelligent laddare som under laddningen mäter strömstyrkan och spänningen samt värmeökningen och som kan pausa laddningen vid behov. Kontrollera laddningen manuellt med en multimeter.

Som ett allmänt råd för laddning av blyackumulatorer rekommenderar vi en laddningsström på 10% av kapaciteten och vid snabbladdning 50% av kapaciteten.

Annat att ta i beaktande

Start-Stop-systemet kan bortkopplas ifall kodning av bilbatteriet har gjorts på ett felaktigt sätt.

Säkerställ bilbatteriets laddningspunkter i bilen eftersom en laddning ”från fel punkter” inte beaktas av energihanteringssystemet. Laddningsinstruktioner för gällande bilbatteri finns oftast i användarhandboken.

Om växelriktaren är skadad kan högspänningsackumulatorn läcka över till lågspänningsackumulatorn i hybridbilar. Risk för elektrisk stöt!

Tillbaka upp