Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

WAECO ASC 6300 G

A/C-servicestation, trippelcertifierad, 16 kg
Helautomatisk trippelcertifierad servicestation för minst 95 % kylmedelsåtervinning med integrerad databas för påfyllningsmängd, praktisk display, uppvärmd påfyllningscylinder, skrivare, patenterat påfyllningssystem för olja och UV-spårmedel m.m. ASC kan användas som en servicestation för köldmedlet R134a, R1234yf eller R513A, beroende på lämpligt anslutningskit, du väljer (säljs separat).
 • 53 099,20 krexkl. moms (Eller från 1 037 kr /mån)
 • 66 374,00 krinkl. moms 25%
 • Produktkod: 9103303105
 • Helautomatisk A/C-service – sparar tid och arbete i verkstaden
 • Fuktfritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats som tillförs via det tillhörande anslutningskitet (säljs separat)
 • Extern gasanalys (tillval) som förebygger farliga köldmedieblandningar
 • Inbyggd volymhantering vid påfyllning och återvinning av köldmedier
 • USB-gränssnitt för programuppdatering eller export av serviceuppgifter
 • Databas med anpassad påfyllningsmängd för 100 olika bilmodeller
 • Överensstämmer med SAE J 2099, 2788 och 2843

WAECO ASC 6300 G

HELAUTOMATISK A/C-SERVICE
Letar du efter en A/C-serviceenhet för det köldmediet R134a, R1234yf eller R513A? Denna basversion av ASC 6300 G kombinerar ett bra värde för pengarna med den välrenommerade tillverkarens tillförlitliga kvalitet. Enheten är fylld med WAECO:s kompetens och erfarenhet. Professionellt A/C-servicearbete utförs helautomatiskt, med få ingrepp från operatören. Alla standardfunktioner hos ASC-serien ingår, inklusive påfyllning av köldmedel, uppsamling av köldmedel, en anpassad databas för påfyllningsmängd och automatisk vakuumkontroll. ASC 6300 G kan kombineras med ett externt analysverktyg för köldmedel.

Ladda ner produktinformation
Hur ställer jag in ett annat språk?

Servicestationen är inställd på engelska i fabriksinställningarna. För att ställa in ett annat språk, använd pilknapparna för att gå upp/ned till menyvalet ”Other Selections” (övriga val) och bekräfta med ENTER för att öppna nästa meny. Använd sedan pilknapparna för att gå längst ned till ”Service”, bekräfta igen med ENTER och ange kod 5264. Du kan välja önskat språk med pilknapparna och bekräfta med ENTER. Genom att trycka på STOPP-knappen flera gånger, återgår du till basmenyn.

Vad måste man göra under det första idrifttagandet?

Under operatörsutbildningen kommer vår tekniker bl.a. att göra dig förtrogen med följande teman:

 • Påslagning och idrifttagande av enheten. Anslut inte A/C-servicestationen  till en flaska med nytt köldmedium vid starten! Detta skulle leda till felmeddelanden under programvarukontrollen och läckagetestet. Under det första idrifttagandet, kommer displayen ibland att visa felkod 12, vilket betyder att det inte finns något köldmedium i den interna tanken. Kvittera detta felmeddelande genom att trycka på STOPP-knappen.
 • Öppna oljefacket på vänster sida av enheten och haka alla tre oljeflaskor på plats.
 • Det finns tre olika storlekar på oljeflaskorna, 250 ml (öppna plastbehållare), 150 ml och 500 ml (professionella oljesystem, stängda metallbehållare). Då behållarna kommer att ingå i vägningen, är det viktigt att ställa in korrekt flaskstorlek på servicestationen. Detta beror på att de tre behållarna med olika storlek har olika tomvikter och kapaciteter. Fabriksinställningen är 250 ml. Gå till ”Övriga menyer“ med pilknapparna om du vill använda större flaskor, >tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service” > Tryck på knappen ENTER > ange kod 2688, och välj 150 ml eller 500 ml. Återgå till basmenyn genom att trycka flera gånger på STOPP-knappen.
 • Trycksensorn ska kalibreras, särskilt om servicestationen används på en högre höjd över havet, där atmosfärens tryck är lägre. Gå till ”Övriga menyer” med pilknapparna för att kalibrera sensorn. > Tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service”. > Tryck på knappen ENTER > ange koden 2224, och följ anvisningarna på displayen. För att balansera enheten i förhållande till det atmosfäriska trycket, måste servicekopplingarna skruvas av och avlägsnas från slangarna, så att du kan titta inuti slangarna.

Tillbaka upp