Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

WAECO ASC 6100 G

Trippelcertifierad A/C-serviceenhet på ingångsnivå. Helautomatisk köldmedieåtervinning, UV och hantering av olja. Bekväm programuppdatering via USB-port. Tack vare ett nytt modulärt koncept kan ASC användas som en servicestation för köldmedlet R134a, R1234yf eller R513A, beroende på lämpligt anslutningskit, för den typ av köldmedel du behöver (säljs separat).
 • 35 199,20 krexkl. moms (Eller från 687 kr /mån)
 • 43 999,00 krinkl. moms 25%
 • Produktkod: 9103303104
 • A/C-servicestation instegsmodell - konkurrenskraftigt pris
 • Fuktfritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats som tillförs via det tillhörande anslutningskitet (säljs separat)
 • Automatisk återvinning, UV och oljehantering kontrollerad av våg
 • USB-gränssnitt för programuppdatering eller export av serviceuppgifter
 • Det återvunna köldmediets renhet uppfyller kraven i SAE J2099-standarden
 • Minst 95 % återvinning av köldmedier
 • Grafisk display – kan även visa specialtecken

WAECO ASC 6100 G

DEN PERFEKTA A/C SERVICESTATIONEN PÅ INGÅNGSNIVÅ
Den låga investeringskostnaden för ASC 6100 G är perfekt för de som precis har börjat erbjuda A/C-service på R134a, R1234yf eller R513A airconditioner. Den erbjuder dig alla de funktioner som krävs för ett säkert arbete och sparar dig tid genom att utföra alla serviceprocesser automatiskt. Det återvunna köldmedlets renhet uppfyller kraven i SAE J 2099-standarden. Räknar du med fler order i framtiden? Du kan enkelt uppgradera din servicestation vid ett senare tillfälle – lägg till ett värmebälte för påfyllningscylindern eller våra fuktfria behållare för ny olja och spårmedel. Ett USB-uttag för bekväm programuppdatering och en mjuk grafisk display som kan visa specialtecken är redan inkluderade.

Ladda ner produktinformation
Hur ställer jag in ett annat språk?

Servicestationen är inställd på engelska i fabriksinställningarna. För att ställa in ett annat språk, använd pilknapparna för att gå upp/ned till menyvalet ”Other Selections” (övriga val) och bekräfta med ENTER för att öppna nästa meny. Använd sedan pilknapparna för att gå längst ned till ”Service”, bekräfta igen med ENTER och ange kod 5264. Du kan välja önskat språk med pilknapparna och bekräfta med ENTER. Genom att trycka på STOPP-knappen flera gånger, återgår du till basmenyn.

Vad måste man göra under det första idrifttagandet?

Under operatörsutbildningen kommer vår tekniker bl.a. att göra dig förtrogen med följande teman:

 • Påslagning och idrifttagande av enheten. Anslut inte A/C-servicestationen  till en flaska med nytt köldmedium vid starten! Detta skulle leda till felmeddelanden under programvarukontrollen och läckagetestet. Under det första idrifttagandet, kommer displayen ibland att visa felkod 12, vilket betyder att det inte finns något köldmedium i den interna tanken. Kvittera detta felmeddelande genom att trycka på STOPP-knappen.
 • Öppna oljefacket på vänster sida av enheten och haka alla tre oljeflaskor på plats.
 • Det finns tre olika storlekar på oljeflaskorna, 250 ml (öppna plastbehållare), 150 ml och 500 ml (professionella oljesystem, stängda metallbehållare). Då behållarna kommer att ingå i vägningen, är det viktigt att ställa in korrekt flaskstorlek på servicestationen. Detta beror på att de tre behållarna med olika storlek har olika tomvikter och kapaciteter. Fabriksinställningen är 250 ml. Gå till ”Övriga menyer“ med pilknapparna om du vill använda större flaskor, >tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service” > Tryck på knappen ENTER > ange kod 2688, och välj 150 ml eller 500 ml. Återgå till basmenyn genom att trycka flera gånger på STOPP-knappen.
 • Trycksensorn ska kalibreras, särskilt om servicestationen används på en högre höjd över havet, där atmosfärens tryck är lägre. Gå till ”Övriga menyer” med pilknapparna för att kalibrera sensorn. > Tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service”. > Tryck på knappen ENTER > ange koden 2224, och följ anvisningarna på displayen. För att balansera enheten i förhållande till det atmosfäriska trycket, måste servicekopplingarna skruvas av och avlägsnas från slangarna, så att du kan titta inuti slangarna.

Tillbaka upp