Skip to content

SRI BlueLiquid SRBLPE+ 206l

Vattenbaserad tvättlösning
  • Formulerad för att ta bort och eliminera från ytor, följande typ av smuts: fett, olja, fasta ämnen, kolhaltiga rester, olika fläckar mm..