Skip to content

Nussbaum slanghållare för pelarlyft

Slanghållare för montering på pelarlyft
  • Produktkod: 175RG25315
  • Slanghållare för montering på pelarlyft.
  • Monteras i hål som redan är borrade i lyftens pelare.