Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kaeser Premium

Kolvkompresorer, serie Premium
  • Kvaliteten på en hantverkares arbeten hänger samman med egenskaperna hos de verktyg och maskiner som han använder. Premium-produkter uppfyller en modern yrkesmans alla krav på kvalitet, ekonomi, tillförlitlighet och utbud.
  • Det fi nns en lämplig modell för varje användningsområde. Tack vare hög kvalitet på materialet och precisionstillverkning garanteras god ekonomi och tillförlitlighet. Maskinerna är robusta och noggrant testade. Detta tillsammans med de långa serviceintervallerna (oljebyte bara vartannat år) gör maskinerna mycket ekonomiska.
  • Alla Premium hantverkarkompressorer innehåller Kaesers nästintill underhållsfria kompressorblock. I den nya Kaeser Compact-kompressorn med effekt upp till 1,5 kW utgör motorn och kompressorhuset en gemensam enhet. Kompressorblocken tillverkas i Kaesers produktionscentrum för kolvkompressorer i Coburg, där man också monterar och testar de färdiga kompressorsystemen. Tryckluftsbehållarna och elmotorerna av hög kvalitet tillverkas exklusivt för Kaeser kompressorer av marknadsledande tyska tillverkare.
  • Premium-modeller finns i flera olika versioner. Från 1,1-3 kW och 10-25 bar. Se produktblad för detaljerad information

Tillbaka upp