Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kaeser Filter

Tryckluftsfilter
  • KAESER FILTER är nyckelkomponenten för att producera tryckluft i alla renhetsklasser i enlighet med ISO 8573-1 (2010). Filtret jobbar med ett mycket lågt differenstryck. Den servicevänliga uppbyggnaden gör att fi lterhuset kan öppnas och stängas felfritt samt att elementet kan bytas snabbt och smidigt. KAESER FILTER fi nns i fyra fi ltreringsgrader. Nio husstorlekar ger effektiv fi ltrering från 0,60 till 14,20 m³/min.
  • När det gäller ett tryckluftfi lters effektivitet är tryckfallet avgörande. KAESER FILTER utmärks av rymligt dimensionerade hus och fi lterytor, en innovativ flödesstyrning och effektiva fi ltermedier. På så sätt uppnås en tryckförlust som är upp till 50 % lägre, jämfört med andra fi lter på marknaden. Tryckförlusten förblir nästan konstant under hela fi lterelementets användningstid. Detta avlastar kompressorerna och ger en avsevärd besparingspotential när det gäller kostnader och CO2-utsläpp.
  • Filter-modeller finns i olika versioner. Flöde från 0,6-14,2 m3/min med fyra olika filtreringsgrader. Se produktblad för detaljerad information.

Tillbaka upp