Skip to content

Jaltest Isuzu

Adapterkabel för Isuzu, 3 pin
  • Produktkod: JDC218A
  • Denna kabel används för diagnostik av Isuzu lastbilar med 3 pin anslutning.