Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Fumex AFS

Funktionell slangskena för arbetsplatser med fordon i rörelse
  • AFS är en funktionell lösning för platser där man har behov av avgasutsug för fordon i rörelse, t ex bilprovningar och fordonsverkstäder.
  • Den bärande aluminiumprofilen har en stabil konstruktion med integrerad löpskena. Takslangen i EPDM, som löper horisontellt, finns i dimensionerna Ø 100, 125 och 160 mm. En överkörbar nedslang i EPDM, som hålls uppe av ett balansblock, finns i dimensionerna Ø 100, 125 och 150 mm och levereras som standard i 5 m längd. Skenan finns även i ett 90° böjt utförande, R=2000 mm.
  • Infästning sker i tak eller på vägg med justerbara fästen.
  • Skenan kan utrustas med automatiklösningar för t ex automatisk lossning av munstycke och start och stopp av fläkt. För automatisk återgång av löpvagnen till utgångsläget lutas skenan 2%.
  • AFS ansluts till separat fläkt eller till ett centralt system för utsug.

Tillbaka upp