Installationsvillkor

Vad ingår;

- Montering av levererad utrustning på av kunden anvisad plats.

- Dragning av el o luft internt (luft och manöverström).

- Justering samt provkörning av utrustningen.

- Genomgång med kunds personal om handhavande av utrustningen.

Före montage;

- Kunden ska vid leverans:

- Lossa godset och kontrollera mot fraktsedel och notera/anmäla eventuella fraktskador.

- Lagra godset på lämpligt och skyddat sätt.

- Kunden ska före montering:

- Se till att utrustningen ligger i nära anslutning till monteringsplatsen.

- Monteringsplatsen skall vara utrymd och förberedd för installationen.

- Golvets/väggens beskaffenhet avseende tjocklek, jämnhet och ev. golvvärme skall vara klart före.

- Eluttag (220 v + 380v/16a) skall finnas i närheten av monteringsplatsen.

- Se till att el o luft finns framdraget till monteringsplatsen. Fast elinstallation skall utföras av behörig elektriker.

Vid monteringen;

- Kunden ser till att en person finns till förfogande som hjälp till montören vid vissa moment.

- Om truck, skylift eller dylikt krävs vid installationen så ombesörjs och bekostas detta av kunden.

- Det åligger kunden att se till att inga onödiga arbeten fördröjer monteringen. Sker så debiteras detta enligt gällande timprislista.

- Kunden ska anvisa parkeringsyta i anslutning till montageplatsen.

- Vid överlämning till kund ska kunden se till att ansvarig person/er är delaktiga i informationen om dagligt underhåll och handhavande.

Efter Monteringen;

- Där så krävs måste utrustningen installations-besiktigas innan den tas i bruk. Detta ombesörjs och bekostas av kund om inget annat avtalats.

- Beställaren ansvarar för att omhänderta emballage o dylikt enligt gällande källsorteringsregler i kommunen.

Tillkommande kostnader;

- Fäst och monteringsmaterial samt vid behov hydraulolja.

- Resa, milersättning samt eventuella traktamenten och övernattningar.

- Händelser som ligger utanför Gesab,s ansvarsområde, ex förseningar från kund eller av kunden anlitad underleverantör, debiteras enligt gällande timprislista.

NYHETER HOS GESAB 2021

Vi har det stora nöjet att presentera ett flertal nya agenturer för den svenska marknaden. Vissa av dom fyller ett hål och andra kompletterar eller ersätter andra produkter. Ett segment som vi saknat utrustning till är bland annat märkesgodkända fyrhjulsmätare, det hålet är nu tilltäppt.
De fina produkter som vi kommer att förse våra kunder med är;

John Bean – Allt runt hjulet. Montering, balans och 4-hjulsmätare. Framför allt så kan vi nu erbjuda godkända maskiner till Volkswagen-gruppens verkstäder samt Mercedes.

Cartec – Bromsprovare och testlanes. Nylansering, har funnits tidigare på den svenska marknaden men har varit borta några år.

Topauto – Oljebytare för automatväxellådor. En produkt som fler o fler verkstäder börjar se som en nödvändighet för att kunna erbjuda full service till sina kunder.

Ctek – Batteriladdare med upp till 120 A, ett måste vid fordonsdiagnos o service

Gys – Induktionvärmare och batteriladdare. Ingen verkstad klarar sig utan.

Peter Winberg
Platschef, Sverige