GESAB NYANSTÄLLER

I dessa tider så är det extra roligt att efterfrågan på vår service och våra produkter ökar. Vi har nyligen anställt en servicetekniker i Jönköping och vi söker även en i Gävleborg. Med dessa rekryteringar så kommer vi att kunna serva våra kunder i dessa regioner på ett ännu bättre sätt.

Vi kan bara se detta som ett bevis på att de senaste årens satsning på att utöka vår service samtidigt som vi fortsätter att marknadsföra högkvalitativa produkter är rätt väg att gå för oss. Gesab har alltid haft fokus på den professionella verkstaden. De kräver utrustning som ska, med normalt underhåll, ha lång livslängd, bra funktion och en minimal risk för kostsamma driftstörningar.

Till stor hjälp är också att vi representerar några av de starkaste europeiska tillverkarna på marknaden.


• Nussbaum – Fordonslyftar. För personbilar och lätta last
• Stertil Koni – Fordonslyftar. Från 5,5 t och uppåt. Stort fokus på den tunga sidan med bl.a trådlösa lyftbockar
• Butler – Däckmaskiner och 4-hjulsmätare med tillhörande lyftar
• Jaltest – Diagnosutrustning tunga sidan
• Hella Gutman – Diagnosutrustning personbilar

Peter Winberg
Platschef, Sverige